Vòi lạnh American Standard

Trang chủ » Sản phẩm » Sen vòi American standard » Vòi lạnh
Vòi nước lạnh Sandra W.126
Vòi nước lạnh Sandra W.126 mang lại trải nghiệm tuyệt vời với chất lượng cao, giá thành hợp lý và mẫu mã đẹp cho không gian nhà tắm của bạn.

Vòi nước lạnh Sandra W.126

-6%

750,000 đ - 710,000 đ

Vòi lạnh Sandra Gala WF-4611
Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối Vòi lạnh Sandra Gala WF-4611 , miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng.Hotline : 04 6651 4567 - 0983 55 44 88

Vòi lạnh Sandra Gala WF-4611

-8%

590,000 đ - 540,000 đ

Vòi lạnh Sandra Cool self closing tap - Chrome A-2400
Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối Vòi lạnh Sandra Cool self closing tap - Chrome A-2400 , miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng.Hotline : 04 6651 4567 - 0983 55 44 88

Vòi lạnh Sandra Cool self closing tap - Chrome A-2400

-8%

2,000,000 đ - 1,840,000 đ

Vòi lạnh Sandra W.116
Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối Vòi lạnh Sandra W.116 , miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng.Hotline : 04 6651 4567 - 0983 55 44 88

Vòi lạnh Sandra W.116

-8%

650,000 đ - 600,000 đ

Vòi bếp Minimalistic WF-5608
Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối Vòi bếp Minimalistic WF-5608 , miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng.Hotline : 04 6651 4567 - 0983 55 44 88

Vòi bếp Minimalistic WF-5608

-15%

2,300,000 đ - 1,960,000 đ

Vòi bếp Jazz A-7050
Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối Vòi bếp Jazz A-7050 , miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng.Hotline : 04 6651 4567 - 0983 55 44 88

Vòi bếp Jazz A-7050

1,490,000 đ

Vòi bếp Ceraplan WF-5637
Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối Vòi bếp Ceraplan WF-5637 , miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng.Hotline : 04 6651 4567 - 0983 55 44 88

Vòi bếp Ceraplan WF-5637

-15%

2,300,000 đ - 1,960,000 đ

Vòi bếp WIL A-7116J
Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối Vòi bếp WIL A-7116J , miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng.Hotline : 04 6651 4567 - 0983 55 44 88

Vòi bếp WIL A-7116J

-8%

530,000 đ - 490,000 đ

Vòi bếp WIL A-7054J
Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối Vòi bếp WIL A-7054J , miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng.Hotline : 04 6651 4567 - 0983 55 44 88

Vòi bếp WIL A-7054J

-7%

630,000 đ - 590,000 đ

Vòi lạnh ECO -WIL A-7605C
Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối Vòi lạnh ECO -WIL A-7605C , miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng.Hotline : 04 6651 4567 - 0983 55 44 88

Vòi lạnh ECO -WIL A-7605C

-8%

650,000 đ - 600,000 đ

Vòi lạnh ECO -WIL A-7500C
Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối Vòi lạnh ECO -WIL A-7500C , miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng.Hotline : 04 6651 4567 - 0983 55 44 88

Vòi lạnh ECO -WIL A-7500C

-8%

400,000 đ - 370,000 đ

Vòi lạnh ECO -WIL A-7016C
Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối Vòi lạnh ECO -WIL A-7016C , miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng.Hotline : 04 6651 4567 - 0983 55 44 88

Vòi lạnh ECO -WIL A-7016C

-7%

550,000 đ - 510,000 đ

Vòi lạnh ECO - ISS A-7602C
Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối Vòi lạnh ECO - ISS A-7602C, miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng.Hotline : 04 6651 4567 - 0983 55 44 88

Vòi lạnh ECO - ISS A-7602C

540,000 đ

Vòi lạnh ECO - ISS A-7200C
Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối Vòi lạnh ECO - ISS A-7200C, miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng.Hotline : 04 6651 4567 - 0983 55 44 88

Vòi lạnh ECO - ISS A-7200C

330,000 đ

Vòi lạnh ECO - ISS A-7001C
Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối Vòi lạnh ECO - ISS A-7001C , miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng.Hotline : 04 6651 4567 - 0983 55 44 88

Vòi lạnh ECO - ISS A-7001C

466,000 đ

Vòi bếp ARR A-7115J
Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối Vòi bếp ARR A-7115J , miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng.Hotline : 04 6651 4567 - 0983 55 44 88

Vòi bếp ARR A-7115J

-8%

530,000 đ - 490,000 đ

Vòi bếp ARR A-7053J
Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối Vòi bếp ARR A-7053J , miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng.Hotline : 04 6651 4567 - 0983 55 44 88

Vòi bếp ARR A-7053J

-8%

630,000 đ - 580,000 đ

Vòi lạnh ECO - ARR A-7604C
Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối Vòi lạnh ECO - ARR A-7604C , miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng.Hotline : 04 6651 4567 - 0983 55 44 88

Vòi lạnh ECO - ARR A-7604C

-8%

650,000 đ - 600,000 đ

Vòi lạnh ECO - ARR A-7400C
Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối Vòi lạnh ECO - ARR A-7400C , miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng.Hotline : 04 6651 4567 - 0983 55 44 88

Vòi lạnh ECO - ARR A-7400C

-8%

400,000 đ - 370,000 đ

Vòi lạnh ECO - ARR A-7009C
Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối Vòi lạnh ECO - ARR A-7009C , miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng.Hotline : 04 6651 4567 - 0983 55 44 88

Vòi lạnh ECO - ARR A-7009C

-7%

550,000 đ - 510,000 đ

VÒI BẾP AMM A-7114J
Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối VÒI BẾP AMM A-7114J , miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng.Hotline : 04 6651 4567 - 0983 55 44 88

VÒI BẾP AMM A-7114J

430,000 đ

Vòi bếp AMM A-7052J
Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối Vòi bếp AMM A-7052J , miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng.Hotline : 04 6651 4567 - 0983 55 44 88

Vòi bếp AMM A-7052J

520,000 đ

Vòi lạnh ECO - AMM A-7603C
Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối Vòi lạnh ECO - AMM A-7603C , miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng.Hotline : 04 6651 4567 - 0983 55 44 88

Vòi lạnh ECO - AMM A-7603C

550,000 đ

Vòi lạnh ECO - AMM A-7300C
Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối Vòi lạnh ECO - AMM A-7300C , miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng.Hotline : 04 6651 4567 - 0983 55 44 88

Vòi lạnh ECO - AMM A-7300C

330,000 đ

Vòi lạnh ECO - AMM A-7007C
Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối Vòi lạnh ECO - AMM A-7007C , miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng.Hotline : 04 6651 4567 - 0983 55 44 88

Vòi lạnh ECO - AMM A-7007C

460,000 đ

 

Được chứng nhận


American standard 2
American standard
 MIỀN BẮC: Showroom 275 Khuất Duy Tiến : 0968 12 17 17  - Showroom 532 Đường Láng: 0936 55 22 66  - MIỀN NAM :  TK28/15 Nguyễn Cảnh Chân, Quận 1: 0978 669 536
Liên hệ ngay với chúng tôi để có giá tốt nhất