Khuyến mại theo gói Acacia E

  Showroom thiết bị vệ sinh american standard Hải Linh  làm việc : 8h00 - 18h30 các ngày trong tuần


Khuyến mại theo gói Acacia E
Combo 1 - 38%

Bao gồm :

   A1 + A2 + A8 + A10

Giá thường : 38.570.000 đ

Giá bán : 23.928.000 đ

Combo 2 - 38%

Bao gồm :

   A1 + A3 + A8 + A9

Giá thường : 37.580.000 đ

Giá bán : 23.160.000 đ

Combo 3 - 39%

Bao gồm :

   A1 + A4 + A8 + A9

Giá thường : 36.940.000 đ

Giá bán : 22.488.000 đ

Combo 4 - 39%

Bao gồm :

   A1 + A5 + A8 + A9

Giá thường : 35.880.000 đ

Giá bán : 21.804.000 đ

Combo 5 - 39%

Bao gồm :

   A1 + A6 + A8 + A10

Giá thường : 38.150.000 đ

Giá bán : 23.412.000 đ

Combo 6 - 39%

Bao gồm :

   A1 + A7 + A8 + A9

Giá thường : 37.050.000 đ

Giá bán : 22.560.000 đ
Khuyến mại theo gói Active
Combo 7 - 23%

Bao gồm :

   B1 + B3

Giá thường : 11850000

Giá bán : 9.132.000 đ

Combo 8 - 23%

Bao gồm :

   B1 + B3 + B4

Giá thường : 12.320.000

Giá bán : 9.540.000 đ

Combo 9 - 26%

Bao gồm :

   B1 + B3 + B5 + B6

Giá thường : 17.050.000

Giá bán : 12.672.000 đ

Combo 10 - 24%

Bao gồm :

   B1 + B2

Giá thường : 9.860.000

Giá bán : 7.536.000 đ

Combo 11 - 23%

Bao gồm :

   B1 + B2 + B4

Giá thường : 10.330.000

Giá bán : 7.944.000 đ

Combo 12 - 26%

Bao gồm :

   B1 + B2 + B5 + B6

Giá thường : 15.060.000

Giá bán : 11.076.000 đ
Khuyến mại theo gói Cozy
Combo 13 - 22%

Bao gồm :

   C4 + C1

Giá thường : 6.110.000

Giá bán : 4.761.000 đ

Combo 14 - 22%

Bao gồm :

   C1 + C4 + C6

Giá thường : 6.580.000

Giá bán : 5.152.000 đ

Combo 15 - 27%

Bao gồm :

   C1 + C4 + C7 + C12

Giá thường : 9.910.000

Giá bán : 7.256.500 đ

Combo 16 - 28%

Bao gồm :

   C1 + C4 + C8 + C13

Giá thường : 10.760.000

Giá bán : 7.797.000 đ

Combo 17 - 28%

Bao gồm :

   C1 + C4 + C5 + C11

Giá thường : 10.910.000

Giá bán : 7.900.500 đ

Combo 18 - 20%

Bao gồm :

   C1 + C2

Giá thường : 5.970.000

Giá bán : 4.749.500 đ

Combo 19 - 20%

Bao gồm :

   C1 + C2 + C6

Giá thường : 6.390.000

Giá bán : 5.094.500 đ

Combo 20 - 26%

Bao gồm :

   C2 + C12 + C7 + C1

Giá thường : 9.770.000

Giá bán : 7.245.000 đ

Combo 21 - 26%

Bao gồm :

   C1 + C2 + C7 + C14

Giá thường : 9.970.000

Giá bán : 7.371.500 đ

Combo 22 - 27%

Bao gồm :

   C1 + C2 + C5 + C11

Giá thường : 10.770.000

Giá bán : 7.889.000 đ

Combo 23 - 27%

Bao gồm :

   C1 + C2 + C9

Giá thường : 10.920.000

Giá bán : 7.981.000 đ

Combo 24 - 27%

Bao gồm :

   C1 + C2 + C8 + C13

Giá thường : 10.620.000

Giá bán : 7.785.500 đ

Combo 25 - 27%

Bao gồm :

   C1 + C2 + C10 + C13

Giá thường : 10.770.000

Giá bán : 7.889.000 đ

Combo 26 - 20%

Bao gồm :

   C1 + C3

Giá thường : 6.550.000

Giá bán : 5.267.000 đ

Combo 27 - 19%

Bao gồm :

   C1 + C3 + C6

Giá thường : 7.020.000

Giá bán : 5.658.000 đ

Combo 28 - 25%

Bao gồm :

   C1 + C3 + C7 + C12

Giá thường : 10.350.000

Giá bán : 7.762.500 đ

Combo 29 - 26%

Bao gồm :

   C1 + C3 + C5 + C11

Giá thường : 11.350.000

Giá bán : 8.406.500 đ

Combo 30 - 26%

Bao gồm :

   C1 + C3 + C8 + C13

Giá thường : 11.200.000

Giá bán : 8.303.000 đ
Khuyến mại theo gói Codie CC
Combo 31 - 14%

Bao gồm :

   D1 + D2

Giá thường : 5.100.000

Giá bán : 4.381.500 đ

Combo 32 - 14%

Bao gồm :

   D1 + D2 + D4

Giá thường : 5.570.000

Giá bán : 4.772.500 đ

Combo 33 - 24%

Bao gồm :

   D1 + D2 + D5 + D8

Giá thường : 9.750.000

Giá bán : 7.417.500 đ

Combo 34 - 24%

Bao gồm :

   D1 + D2 + D6 + D9

Giá thường : 9.900.000

Giá bán : 7.521.000 đ

Combo 35 - 15%

Bao gồm :

   D1 + D3

Giá thường : 4.520.000

Giá bán : 3.864.000 đ

Combo 36 - 15%

Bao gồm :

   D1 + D3 + D4

Giá thường : 4.990.000

Giá bán : 4.255.000 đ

Combo 37 - 25%

Bao gồm :

   D1 + D3 + D6 + D9

Giá thường : 9.320.000

Giá bán : 7.003.500 đ

Combo 38 - 25%

Bao gồm :

   D1 + D3 + D9 + D10

Giá thường : 9.470.000

Giá bán : 7.095.500

Combo 39 - 25%

Bao gồm :

   D1 + D3 + D5 + D8

Giá thường : 9.170.000

Giá bán : 6.900.000 đ

Combo 40 - 25%

Bao gồm :

   D1 + D3 + D7 + D8

Giá thường : 9.320.000

Giá bán : 7.003.500 đ
Khuyến mại theo gói Star
Combo 41 - 13%

Bao gồm :

   E1 + E2

Giá thường : 3.600.000

Giá bán : 3.116.500 đ

Combo 42 - 14%

Bao gồm :

   E1 + E2 + E4

Giá thường : 4.020.000

Giá bán : 3.461.500 đ

Combo 43 - 24%

Bao gồm :

   E1 + E2 + E5 + E8

Giá thường : 7.400.000

Giá bán : 5.612.000 đ

Combo 44 - 24%

Bao gồm :

   E1 + E2 + E5

Giá thường : 7.600.000

Giá bán : 5.738.500 đ

Combo 45 - 25%

Bao gồm :

   E1 + E2 + E6 + E9

Giá thường : 8.250.000

Giá bán : 6.152.500

Combo 46 - 26%

Bao gồm :

   E1 + E2 + E7 + E9

Giá thường : 8.400.000

Giá bán : 6.256.000 đ

Combo 47 - 13%

Bao gồm :

   E1 + E3

Giá thường : 3.660.000

Giá bán : 3.174.000 đ

Combo 48 - 14%

Bao gồm :

   E1 + E3 + E4

Giá thường : 4.080.000

Giá bán : 3.519.000

Combo 49 - 24%

Bao gồm :

   E1 + E3 + E8 + E5

Giá thường : 7.460.000

Giá bán : 5.669.500 đ

Combo 50 - 24%

Bao gồm :

   E1 + E3 + E5

Giá thường : 7.660.000

Giá bán : 5.796.000

Combo 51 - 25%

Bao gồm :

   E1 + E3 + E6 + E9

Giá thường : 8.310.000

Giá bán : 6.210.000

Combo 52 - 25%

Bao gồm :

   E1 + E3 + E7 + E9

Giá thường : 8.460.000

Giá bán : 6.313.500
Khuyến mại theo gói Winplus
Combo 53 - 20%

Bao gồm :

   F1 + F5

Giá thường : 2.860.000

Giá bán : 2.300.000 đ

Combo 54 - 19%

Bao gồm :

   F1 + F3 + F5

Giá thường : 3.280.000

Giá bán : 2.645.000

Combo 55 - 19%

Bao gồm :

   F1 + F5 + F6

Giá thường : 3.460.000

Giá bán : 2.806.000 đ

Combo 56 - 19%

Bao gồm :

   F1 + F4

Giá thường : 2.920.000

Giá bán : 2.357.500

Combo 57 - 19%

Bao gồm :

   F1 + F3 + F4

Giá thường : 3.340.000

Giá bán : 2.702.500 đ

Combo 58 - 19%

Bao gồm :

   F1 + F4 + F6

Giá thường : 3.520.000

Giá bán : 2.863.500 đ

Combo 59 - 22%

Bao gồm :

   F2 + F5

Giá thường : 3.060.000

Giá bán : 2.380.500 đ

Combo 60 - 22%

Bao gồm :

   F2 + F3 + F5

Giá thường : 3.480.000

Giá bán : 2.725.500 đ

Combo 62 - 22%

Bao gồm :

   F4 + F2

Giá thường : 3.120.000

Giá bán : 2.438.000 đ

Combo 63 - 21%

Bao gồm :

   F4 + F2 + F3

Giá thường : 3.540.000

Giá bán : 2.783.000

Combo 64 - 21%

Bao gồm :

   F2 + F4 + F6

Giá thường : 3.720.000

Giá bán : 2.944.000 đ


 

Được chứng nhận

DMCA.com Protection Status

Fanpage facebook Hải Linh


SHOWROOM HẢI LINH NƠI HỘI TỤ CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG