Châu rửa treo tường American Standard

Trang chủ » Sản phẩm » Chậu rửa American standard » Châu rửa treo tường
Acacia E 0507W-WT/0707-WT
Acacia E 0507W-WT/0707-WT*

Acacia E 0507W-WT/0707-WT

-4%

3,650,000 đ - 3,500,000 đ

Lavabo treo tường La vita WP-F511/F711
Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối Lavabo treo tường La vita WP-F511/F711, miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng.Hotline : 04 3858 6655 - 0983 55 44 88

Lavabo treo tường La vita WP-F511/F711

-10%

4,500,000 đ - 4,050,000 đ

Lavabo treo tường La vita WP-F511
Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối Lavabo treo tường La vita WP-F511, miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng.Hotline : 04 6651 4567 - 0983 55 44 88

Lavabo treo tường La vita WP-F511

-11%

2,700,000 đ - 2,400,000 đ

Lavabo treo tường Codie VF-0947/VF-0741
Lavabo treo tường Codie VF-0947/VF-0741, Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng.Hotline : 04 6651 4567 - 0983 55 44 88

Lavabo treo tường Codie VF-0947/VF-0741

-5%

1,100,000 đ - 1,050,000 đ

Lavabo treo tường Casablanca VF-0969/ VF-0901
Lavabo treo tường Casablanca VF-0969/ VF-0901,Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng.Hotline : 04 6651 4567 - 0983 55 44 88

Lavabo treo tường Casablanca VF-0969/ VF-0901

-3%

1,010,000 đ - 980,000 đ

Lavabo treo tường Cabria VF-0800/ VF-0901
Lavabo treo tường Cabria VF-0800/ VF-0901 Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối , miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng.Hotline : 04 6651 4567 - 0983 55 44 88

Lavabo treo tường Cabria VF-0800/ VF-0901

-2%

1,090,000 đ - 1,070,000 đ

Lavabo treo tường Concept 0553-WT/ 0742-WT*
Lavabo treo tường Concept 0553-WT/ 0742-WT*,Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng.

Lavabo treo tường Concept 0553-WT/ 0742-WT*

-19%

2,600,000 đ - 2,110,000 đ

Lavabo treo tường Concept 0552-WT/ 0742-WT
Lavabo treo tường Concept 0552-WT/ 0742-WT,Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng.

Lavabo treo tường Concept 0552-WT/ 0742-WT

-19%

2,600,000 đ - 2,110,000 đ

Lavabo treo tường Concept WP-F550/ 0742-WT*
Lavabo treo tường Concept WP-F550/ 0742-WT*,Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng.

Lavabo treo tường Concept WP-F550/ 0742-WT*

-11%

3,250,000 đ - 2,890,000 đ

Lavabo treo tường Activa 0956-WT/ 0755-WT
Lavabo treo tường Activa 0956-WT/ 0755-WT,Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng.

Lavabo treo tường Activa 0956-WT/ 0755-WT

-2%

3,150,000 đ - 3,090,000 đ

Lavabo treo tường Imagine WP-F622/ F721
Lavabo treo tường Imagine WP-F622/ F721,Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng.

Lavabo treo tường Imagine WP-F622/ F721

4,950,000 đ

Lavabo treo tường Moment 0717-WT/ 0075-WT
Lavabo treo tường Moment 0717-WT/ 0075-WT,Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng.Hotline : 04 6651 4567 - 0983 55 44 88

Lavabo treo tường Moment 0717-WT/ 0075-WT

4,500,000 đ

Lavabo treo tường Ventuno WP-F518/ 7118
Lavabo treo tường Ventuno WP-F518/ 7118,Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng.Hotline : 04 6651 4567 - 0983 55 44 88

Lavabo treo tường Ventuno WP-F518/ 7118

-21%

4,700,000 đ - 3,710,000 đ

Lavabo treo tường Gala VF-0940
Lavabo treo tường Gala VF-0940,Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng.

Lavabo treo tường Gala VF-0940

-8%

490,000 đ - 450,000 đ

Chậu rửa treo tường VF-0969/ VF-0912
Lavabo treo tường Casablanca VF-0969/ VF-0912, Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng.

Chậu rửa treo tường VF-0969/ VF-0912

-11%

1,100,000 đ - 980,000 đ

Lavabo treo tường Cabria VF-0800/ VF-0911
Lavabo treo tường Cabria VF-0800/ VF-0911,Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng.Hotline : 04 6651 4567 - 0983 55 44 88

Lavabo treo tường Cabria VF-0800/ VF-0911

-11%

1,100,000 đ - 980,000 đ

Lavabo treo tường Concept 0553-WT/ 0740-WT*
Lavabo treo tường Concept 0553-WT/ 0740-WT*, Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng.

Lavabo treo tường Concept 0553-WT/ 0740-WT*

-19%

2,600,000 đ - 2,110,000 đ

Lavabo treo tường Concept 0552-WT/ 0740-WT*
Lavabo treo tường Concept 0552-WT/ 0740-WT*,Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng

Lavabo treo tường Concept 0552-WT/ 0740-WT*

-19%

2,600,000 đ - 2,110,000 đ

Lavabo treo tường Concept WP-F550/ 0740-WT*
Lavabo treo tường Concept WP-F550/ 0740-WT*,Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng.

Lavabo treo tường Concept WP-F550/ 0740-WT*

-12%

3,300,000 đ - 2,900,000 đ

Chậu treo tường 0955-WT/ 0755-WT
Lavabo treo tường Active 0955-WT/ 0755-WT,Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng

Chậu treo tường 0955-WT/ 0755-WT

-6%

2,650,000 đ - 2,490,000 đ

Lavabo treo tường Acacia 0504W/ 0704-WT
Lavabo treo tường Acacia 0504W/ 0704-WT,Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng.

Lavabo treo tường Acacia 0504W/ 0704-WT

3,500,000 đ

Lavabo treo tường Imagine WP-F622/ F722
Lavabo treo tường Imagine WP-F622/ F722,Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng

Lavabo treo tường Imagine WP-F622/ F722

4,950,000 đ

Lavabo treo tường Moments 0717-WT/ 0074-WT
Lavabo treo tường Moments 0717-WT/ 0074-WT,Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng

Lavabo treo tường Moments 0717-WT/ 0074-WT

4,500,000 đ

Lavabo treo tường Ventuno WP-F518/ F718
Lavabo treo tường Ventuno WP-F518/ F718 ,Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng.Hotline : 04 6651 4567 - 0983 55 44 88

Lavabo treo tường Ventuno WP-F518/ F718

-21%

4,700,000 đ - 3,710,000 đ

 

Được chứng nhận


American standard 2
American standard
 MIỀN BẮC: Showroom 275 Khuất Duy Tiến : 0968 12 17 17  - Showroom 532 Đường Láng: 0936 55 22 66  - MIỀN NAM :  TK28/15 Nguyễn Cảnh Chân, Quận 1: 0978 669 536
Liên hệ ngay với chúng tôi để có giá tốt nhất