Chậu rửa American standard - Lavabo American Standard

Trang chủ » Sản phẩm » Chậu rửa American standard
Acacia E 0507W-WT/0707-WT
Acacia E 0507W-WT/0707-WT*

Acacia E 0507W-WT/0707-WT

-4%

3,650,000 đ - 3,500,000 đ

Acacia E
Acacia E 0519-WT*

Acacia E

1,320,000 đ

Acacia E
Acacia E

Acacia E

-16%

2,400,000 đ - 2,020,000 đ

Acacia E
Acacia E american standard chính hãng giá rẻ

Acacia E

-16%

2,400,000 đ - 2,020,000 đ

Lavabo treo tường La vita WP-F511/F711
Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối Lavabo treo tường La vita WP-F511/F711, miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng.Hotline : 04 3858 6655 - 0983 55 44 88

Lavabo treo tường La vita WP-F511/F711

-10%

4,500,000 đ - 4,050,000 đ

Lavabo treo tường La vita WP-F511
Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối Lavabo treo tường La vita WP-F511, miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng.Hotline : 04 6651 4567 - 0983 55 44 88

Lavabo treo tường La vita WP-F511

-11%

2,700,000 đ - 2,400,000 đ

Lavabo treo tường Codie VF-0947/VF-0741
Lavabo treo tường Codie VF-0947/VF-0741, Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng.Hotline : 04 6651 4567 - 0983 55 44 88

Lavabo treo tường Codie VF-0947/VF-0741

-5%

1,100,000 đ - 1,050,000 đ

Lavabo treo tường Casablanca VF-0969/ VF-0901
Lavabo treo tường Casablanca VF-0969/ VF-0901,Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng.Hotline : 04 6651 4567 - 0983 55 44 88

Lavabo treo tường Casablanca VF-0969/ VF-0901

-3%

1,010,000 đ - 980,000 đ

Lavabo treo tường Cabria VF-0800/ VF-0901
Lavabo treo tường Cabria VF-0800/ VF-0901 Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối , miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng.Hotline : 04 6651 4567 - 0983 55 44 88

Lavabo treo tường Cabria VF-0800/ VF-0901

-2%

1,090,000 đ - 1,070,000 đ

Lavabo treo tường Concept 0553-WT/ 0742-WT*
Lavabo treo tường Concept 0553-WT/ 0742-WT*,Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng.

Lavabo treo tường Concept 0553-WT/ 0742-WT*

-19%

2,600,000 đ - 2,110,000 đ

Lavabo treo tường Concept 0552-WT/ 0742-WT
Lavabo treo tường Concept 0552-WT/ 0742-WT,Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng.

Lavabo treo tường Concept 0552-WT/ 0742-WT

-19%

2,600,000 đ - 2,110,000 đ

Lavabo treo tường Concept WP-F550/ 0742-WT*
Lavabo treo tường Concept WP-F550/ 0742-WT*,Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng.

Lavabo treo tường Concept WP-F550/ 0742-WT*

-11%

3,250,000 đ - 2,890,000 đ

Lavabo treo tường Activa 0956-WT/ 0755-WT
Lavabo treo tường Activa 0956-WT/ 0755-WT,Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng.

Lavabo treo tường Activa 0956-WT/ 0755-WT

-2%

3,150,000 đ - 3,090,000 đ

Lavabo treo tường Imagine WP-F622/ F721
Lavabo treo tường Imagine WP-F622/ F721,Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng.

Lavabo treo tường Imagine WP-F622/ F721

4,950,000 đ

Lavabo treo tường Moment 0717-WT/ 0075-WT
Lavabo treo tường Moment 0717-WT/ 0075-WT,Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng.Hotline : 04 6651 4567 - 0983 55 44 88

Lavabo treo tường Moment 0717-WT/ 0075-WT

4,500,000 đ

Lavabo treo tường Ventuno WP-F518/ 7118
Lavabo treo tường Ventuno WP-F518/ 7118,Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng.Hotline : 04 6651 4567 - 0983 55 44 88

Lavabo treo tường Ventuno WP-F518/ 7118

-21%

4,700,000 đ - 3,710,000 đ

Lavabo treo tường Gala VF-0940
Lavabo treo tường Gala VF-0940,Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng.

Lavabo treo tường Gala VF-0940

-8%

490,000 đ - 450,000 đ

Chậu rửa treo tường VF-0969/ VF-0912
Lavabo treo tường Casablanca VF-0969/ VF-0912, Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng.

Chậu rửa treo tường VF-0969/ VF-0912

-11%

1,100,000 đ - 980,000 đ

Lavabo treo tường Cabria VF-0800/ VF-0911
Lavabo treo tường Cabria VF-0800/ VF-0911,Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng.Hotline : 04 6651 4567 - 0983 55 44 88

Lavabo treo tường Cabria VF-0800/ VF-0911

-11%

1,100,000 đ - 980,000 đ

Lavabo treo tường Concept 0553-WT/ 0740-WT*
Lavabo treo tường Concept 0553-WT/ 0740-WT*, Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng.

Lavabo treo tường Concept 0553-WT/ 0740-WT*

-19%

2,600,000 đ - 2,110,000 đ

Lavabo treo tường Concept 0552-WT/ 0740-WT*
Lavabo treo tường Concept 0552-WT/ 0740-WT*,Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng

Lavabo treo tường Concept 0552-WT/ 0740-WT*

-19%

2,600,000 đ - 2,110,000 đ

Lavabo treo tường Concept WP-F550/ 0740-WT*
Lavabo treo tường Concept WP-F550/ 0740-WT*,Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng.

Lavabo treo tường Concept WP-F550/ 0740-WT*

-12%

3,300,000 đ - 2,900,000 đ

Chậu treo tường 0955-WT/ 0755-WT
Lavabo treo tường Active 0955-WT/ 0755-WT,Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng

Chậu treo tường 0955-WT/ 0755-WT

-6%

2,650,000 đ - 2,490,000 đ

Lavabo treo tường Acacia 0504W/ 0704-WT
Lavabo treo tường Acacia 0504W/ 0704-WT,Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng.

Lavabo treo tường Acacia 0504W/ 0704-WT

3,500,000 đ

Lavabo treo tường Imagine WP-F622/ F722
Lavabo treo tường Imagine WP-F622/ F722,Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng

Lavabo treo tường Imagine WP-F622/ F722

4,950,000 đ

Lavabo treo tường Moments 0717-WT/ 0074-WT
Lavabo treo tường Moments 0717-WT/ 0074-WT,Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng

Lavabo treo tường Moments 0717-WT/ 0074-WT

4,500,000 đ

Lavabo treo tường Ventuno WP-F518/ F718
Lavabo treo tường Ventuno WP-F518/ F718 ,Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng.Hotline : 04 6651 4567 - 0983 55 44 88

Lavabo treo tường Ventuno WP-F518/ F718

-21%

4,700,000 đ - 3,710,000 đ

Lavabo âm bàn La vita WP-F512
Lavabo âm bàn La vita WP-F512,Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng.

Lavabo âm bàn La vita WP-F512

-91%

27,000,000 đ - 2,430,000 đ

Lavabo âm bàn Ovalyn VF-0470
Lavabo âm bàn Ovalyn VF-0470,Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng

Lavabo âm bàn Ovalyn VF-0470

-3%

670,000 đ - 650,000 đ

Lavabo âm bàn Victoria WP-0433
Lavabo âm bàn Victoria WP-0433,Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng.

Lavabo âm bàn Victoria WP-0433

-3%

1,800,000 đ - 1,750,000 đ

Lavabo âm bàn Concept WP-0451
Lavabo âm bàn Concept WP-0451,Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng.

Lavabo âm bàn Concept WP-0451

-15%

1,800,000 đ - 1,530,000 đ

Lavabo âm bàn Activa 0459-WT
Lavabo âm bàn Activa 0459-WT,Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng

Lavabo âm bàn Activa 0459-WT

-15%

1,800,000 đ - 1,530,000 đ

Lavabo âm bàn Active 0458-WT
Lavabo âm bàn Active 0458-WT, Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng

Lavabo âm bàn Active 0458-WT

-15%

1,800,000 đ - 1,530,000 đ

Lavabo âm bàn Ventuno WP-0418
Lavabo âm bàn Ventuno WP-0418,Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng.

Lavabo âm bàn Ventuno WP-0418

-11%

1,800,000 đ - 1,600,000 đ

Lavabo đặt bàn Americanstandard Paramount 0518-WT *
Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối Lavabo đặt bàn Americanstandard Paramount 0518-WT, miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng. Hotline : 04 38 58 66 55 - 0983 55 44 88

Lavabo đặt bàn Americanstandard Paramount 0518-WT *

-10%

1,400,000 đ - 1,260,000 đ

Lavabo đặt bàn Americanstandard White WP-F307
Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối Lavabo đặt bàn White Americanstandard WP-F307, miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng.Hotline : Hotline : 04 38 58 66 55 - 0983 55 44 88

Lavabo đặt bàn Americanstandard White WP-F307

-10%

2,100,000 đ - 1,890,000 đ

Lavabo đặt bàn Americanstandard Acacia 0514-WT
Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối Lavabo đặt bàn Americanstandard Acacia 0514-WT, miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng.Hotline : Hotline : 04 38 58 66 55 - 0983 55 44 88

Lavabo đặt bàn Americanstandard Acacia 0514-WT

1,500,000 đ

Lavabo đặt bàn Americanstand Moments 0517-WT
Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối Lavabo đặt bàn Americanstand Moments 0517-WT, miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng.

Lavabo đặt bàn Americanstand Moments 0517-WT

2,900,000 đ

Lavabo đặt bàn Americanstandard Aqualyn VF-0476
Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối Lavabo đặt bàn Americanstandard Aqualyn VF-0476, miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng.Hotline : 04 6651 4567 - 0983 55 44 88

Lavabo đặt bàn Americanstandard Aqualyn VF-0476

-7%

670,000 đ - 620,000 đ

Lavabo đặt bàn Americanstandard Victory WP-0431
Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối Lavabo đặt bàn Americanstandard Victory WP-0431, miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng.

Lavabo đặt bàn Americanstandard Victory WP-0431

1,660,000 đ

Lavabo đặt bàn Americanstand Concept 0452-WT *
Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối Lavabo đặt bàn Americanstand Concept 0452-WT, miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng.

Lavabo đặt bàn Americanstand Concept 0452-WT *

-15%

1,200,000 đ - 1,020,000 đ

Lavabo đặt bàn Imagine Americanstandard WP-F422
Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối Lavabo đặt bàn Imagine Americanstandard WP-F422, miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng.Hotline : 04 6651 4567 - 0983 55 44 88

Lavabo đặt bàn Imagine Americanstandard WP-F422

3,550,000 đ

Lavabo đặt bàn Moments 0721-WT
Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối Lavabo đặt bàn Moments 0721-WT, miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng.Hotline : 04 6651 4567 - 0983 55 44 88

Lavabo đặt bàn Moments 0721-WT

3,400,000 đ

Lavabo đặt bàn IDS Natural WP-F640
Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối Lavabo đặt bàn IDS Natural WP-F640, miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng.Hotline : 04 6651 4567 - 0983 55 44 88

Lavabo đặt bàn IDS Natural WP-F640

-9%

3,900,000 đ - 3,550,000 đ

Lavabo đặt bàn IDS Dynamic WP-F635
Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối Lavabo đặt bàn IDS Dynamic WP-F635, miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng.Hotline : 04 6651 4567 - 0983 55 44 88

Lavabo đặt bàn IDS Dynamic WP-F635

2,800,000 đ

Lavabo đặt bàn IDS Clear WP-F630
Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối Lavabo đặt bàn IDS Clear WP-F630, miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng.Hotline : 04 6651 4567 - 0983 55 44 88

Lavabo đặt bàn IDS Clear WP-F630

2,720,000 đ

Lavabo đặt bàn IDS Clear WP-F629
Lavabo đặt bàn IDS Clear WP-F629, Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng.

Lavabo đặt bàn IDS Clear WP-F629

3,000,000 đ

Lavabo đặt bàn Vallo 0500-WT
Lavabo đặt bàn Vallo 0500-WT,Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng.

Lavabo đặt bàn Vallo 0500-WT

-15%

1,600,000 đ - 1,360,000 đ

Lavabo đặt bàn Mizu WP-F446
Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối Lavabo đặt bàn Mizu WP-F446, miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng.Hotline : 04 6651 4567 - 0983 55 44 88

Lavabo đặt bàn Mizu WP-F446

2,540,000 đ

Lavabo đặt bàn Mizu WP-F445
Lavabo đặt bàn Mizu WP-F445 Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối, miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng.

Lavabo đặt bàn Mizu WP-F445

-16%

2,200,000 đ - 1,850,000 đ

Lavabo đặt bàn White Square WP-F606
Lavabo đặt bàn White Square WP-F606 ,Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng.

Lavabo đặt bàn White Square WP-F606

-15%

2,050,000 đ - 1,740,000 đ

Lavabo đặt bàn White Round WP-F605
Lavabo đặt bàn White Round WP-F605 Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối , miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng.

Lavabo đặt bàn White Round WP-F605

-2%

2,050,000 đ - 2,010,000 đ

Lavabo đặt bàn Stone WP-F610
Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối Lavabo đặt bàn Stone WP-F610 , miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng.

Lavabo đặt bàn Stone WP-F610

2,300,000 đ

Lavabo đặt bàn Ova Eye WP-F609
Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối Lavabo đặt bàn Ova Eye WP-F609 , miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng.

Lavabo đặt bàn Ova Eye WP-F609

2,300,000 đ

Lavabo đặt bàn Ova Oval WP-F608
Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối Lavabo đặt bàn Ova Oval WP-F608 , miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng.Hotline : 04 6651 4567 - 0983 55 44 88

Lavabo đặt bàn Ova Oval WP-F608

-10%

2,300,000 đ - 2,070,000 đ

Lavabo đặt bàn Active 0950-WT
Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối Lavabo đặt bàn Active 0950-WT , miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng.Hotline : 04 6651 4567 - 0983 55 44 88

Lavabo đặt bàn Active 0950-WT

-15%

1,650,000 đ - 1,400,000 đ

Lavabo đặt bàn Acacia 0504-WT
Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối Lavabo đặt bàn Acacia 0504-WT , miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng.

Lavabo đặt bàn Acacia 0504-WT

-4%

2,300,000 đ - 2,210,000 đ

Lavabo đặt bàn IDS Natural WP-F648
Lavabo đặt bàn IDS Natural WP-F648 Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối , miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng.

Lavabo đặt bàn IDS Natural WP-F648

-15%

3,400,000 đ - 2,890,000 đ

Lavabo đặt bàn IDS Natual WP-F644
Lavabo đặt bàn IDS Natual WP-F644 Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối , miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng.

Lavabo đặt bàn IDS Natual WP-F644

-15%

3,900,000 đ - 3,320,000 đ

Lavabo đặt bàn IDS Natural WP-F643
Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối Lavabo đặt bàn IDS Natural WP-F643 , miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng.

Lavabo đặt bàn IDS Natural WP-F643

-10%

3,900,000 đ - 3,510,000 đ

Lavabo đặt bàn IDS Clear WP-F626
Lavabo đặt bàn IDS Clear WP-F626 , Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh - Phân phối miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, bảo hành chính hãng

Lavabo đặt bàn IDS Clear WP-F626

-15%

3,500,000 đ - 2,980,000 đ

 

Được chứng nhận


American standard 2
American standard
 MIỀN BẮC: Showroom 275 Khuất Duy Tiến : 0968 12 17 17  - Showroom 532 Đường Láng: 0936 55 22 66  - MIỀN NAM :  TK28/15 Nguyễn Cảnh Chân, Quận 1: 0978 669 536
Liên hệ ngay với chúng tôi để có giá tốt nhất